Ochrona środowiska nie jest dla nas żadnym pustym hasłem, lecz zobowiązaniem

Ochrona środowiska to dla nas nie tylko zadanie w firmie, lecz również zobowiązanie społeczne, które zawsze chcemy sobie trwale stawiać. Dzięki celowo planowanym procesom i właściwemu doborowi materiałów i procesów z uwzględnieniem kryteriów jakości i ochrony środowiska przyczyniamy się do minimalizacji negatywnych skutków naszej produkcji dla środowiska naturalnego. Wszystkie nasze procesy produkcyjne przebiegają z uwzględnieniem aspektów mających na celu oszczędne traktowanie środowiska i są poddawane regularnej krytycznej ocenie.

Dostrzeganie potencjału w zakresie recyklingu i oszczędności energii należy do naszych zadań. W ten sposób przyczyniamy się do troski o zdrowe środowisko i o zachowanie go dla następnych pokoleń.