Obróbka osłony

Urządzenie do szczotkowania osłony
Urządzenie do frezowania osłony
Urządzenie do skręcania osłony