Obróbka osłony

Urządzenie do szczotkowania osłony
Urządzenie do frezowania osłony
Urządzenie do skręcania osłony

Obróbka kabli

Urządzenie do skręcania żył
Karuzela skurczowa
Urządzenie do cięcia wkładek